Ga naar hoofdinhoud
EMB Nederland

Het bestuur van EMB Nederland heeft op 25 september een gesprek gevoerd op het ministerie van VWS. Pensioen en werkloosheidsregeling voor zorgverleners thuis en de problematiek bij veranderen van zorgverzekeraar zijn besproken. Daarnaast is er ook aandacht gevraagd op de controle op het niet toepassen van het verhoogde zorgbudget bij ZZPVG 8. Voorzitter Geert Benjamins zet de resultaten van het gesprek op een rij.

Pensioen en werkloosheidsregeling voor zorgverleners thuis

Het bestuur heeft dringend bepleit dat er een sociaal vangnet komt voor informele zorgverleners. Immers degenen die gezinnen met een EMB-kind bijstaan in de zorg en hier vanuit een PGB budget een vergoeding krijgen, hebben thans geen recht op een WW-aanspraak en bouwen geen pensioen op. Als het EMB-kind op een gegeven moment naar een instelling verhuist of als het – wat helaas ook voorkomt- overlijdt dan is er geen enkele sociale voorziening voor degenen die hebben ondersteund bij de zorg.

Wij hebben verzocht om niet de vergoeding te verhogen (zodat men zichzelf kon verzekeren, met alle administratieve belemmeringen van dien) maar gevraagd om een collectieve voorziening te treffen. De toezegging dat men dit serieus gaat onderzoeken hebben we mogen noteren. We houden u op de hoogte.

Geen overgangsbelemmering meer bij wijziging van zorgverzekeraar en bij verhuizing naar een andere gemeente
Ook hebben wij de problematiek die onze leden ondervinden als ze van zorgverzekeraar zouden willen veranderen ter sprake gebracht. Je moet goed uitkijken of er wel een blanco acceptatie is; je moet goed kijken of alle machtigingen wel weer overgenomen worden en met dezelfde condities; je moet vaak alle hulpmiddelen inleveren en weer nieuwe aanvragen. Dit omdat de nieuwe zorgverzekeraar een andere leverancier plus onderhoudscontract heeft. Met het opnieuw aanvragen ben je weer geruime tijd bezig.
Ook het probleem van de discontinuïteit speelt als de nieuwe zorgverzekeraar zou weigeren de vaste behandelaars en verzorgers te contracteren cq. hun rol te financieren. En voor onze EMB’ers geldt dat men erg gebaat is bij een vast, ingewerkt team.
We hebben de toezegging genoteerd dat er een onderzoekscommissie is geïnstalleerd die deze problematiek uit de wereld moet helpen.

Controle op het niet toepassen van het verhoogde zorgbudget bij ZZPVG 8
Daarnaast hebben wij dringend aandacht gevraagd op controle bij zorgaanbieders die het per 1 januari 2019 verhoogde budget bij zorgzwaartepakket 8 niet toepassen. De controle hierop door ouders is buitengewoon moeilijk. De NzA controleert achteraf.

Gevraagd is om ouders een duidelijk overzicht vanuit het ministerie te geven waarop ze recht hebben.

Wij houden ook op dit dossier de zaken scherp in het oog.

Namens het bestuur,

Geert Benjamins, voorzitter

Back To Top