Ga naar hoofdinhoud

Op 1 februari stond een commissievergadering met minister Helder over het gehandicaptenbeleid gepland. Ondanks dat deze vergadering is uitgesteld, willen wij, mede namens KansPlus, Naar keuze, Dit Koningskind, Helpende Handen, Sien en 2CU toch aandacht vragen voor een aantal belangrijke onderwerpen.

In een brief, die ondersteund wordt door deze cliëntorganisaties, vragen wij Kamerleden het volgende aan Minister Helder te vragen:

  • Zorgkantoren te wijzen op hun zorgplicht en in prestatieovereenkomsten met de zorgaanbieders een verplichting op te nemen om deze capaciteit ook daadwerkelijk te realiseren.
  • Maatregelen te treffen om wachttijden voor bijvoorbeeld psychodiagnostisch onderzoek terug te dringen, waardoor mensen te lang op zorg moeten wachten.
  • Er bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland)  op aan te dringen dat zorgaanbieders de verantwoordelijkheid nemen om het HR-beleid te verbeteren zodat de uitstroom van medewerkers ingedamd wordt.
  • Zich er over uit te spreken dat mensen met een indicatie VG03 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) die behoefte hebben aan 24/7 aanwezigheid van zorgverlening toegang blijven houden tot de Wlz.
  • Ervoor te zorgen, als er sprake is van een verminderde instroom in de Wlz, gemeenten voldoende gecompenseerd worden om mensen die gebruik maken van de Wmo en jeugdzorg voldoende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zónder elke 3 maanden een nieuwe indicatie te hoeven aanvragen.

Via deze link is de volledige brief van KansPlus, ondersteunt door EMB Nederland, Naar Keuze, Dit Koningskind, Helpende Handen, Sien en 2CU te lezen.

 

Back To Top