Ga naar hoofdinhoud
Op pad in het park

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen. Dit actieteam zal landelijke normen gaan opstellen voor onder meer toegang tot hulpmiddelen, levering en onderhoud. Ieder(in) en andere patiëntenorganisaties hebben hier eerder in een brief aan de Tweede Kamer op aangedrongen. De minister heeft de Tweede Kamer nu geïnformeerd dat hij een landelijk actieplan wil maken.

Het actieteam zal allereerst beginnen met vaststellen waar de uitvoering nu te kort schiet, onder meer op basis van de signalen die zijn binnengekomen via het televisieprogramma Kassa.

Tot eind januari kan iedereen knelpunten melden bij het actieteam. Geef aan:

  • om welk(e) hulpmiddel(len) het gaat
  • waarom je er niet buiten kunt
  • wat er niet goed loopt
  • aan wie dat ligt (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekering, UWV, leverancier) en hoe lang dit al duurt

De afspraak is dat binnen 2 weken contact met je wordt opgenomen om het probleem op te lossen.

Meld NU! je problemen met hulpmiddelen

Laat deze kans niet liggen en stuur je melding naar het actieteam hulpmiddelen van VWS:
[email protected]

 

Back To Top