Ga naar hoofdinhoud

Het bestuur van de vereniging EMB Nederland heeft de laatste maanden meegewerkt aan het tot stand komen van het actieplan hulpmiddelen en normenkader hulpmiddelen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge heeft het geheel aangeboden aan de Tweede Kamer middels deze kamerbrief. Alle stukken vind je hieronder.

Het EMB-bestuur is redelijk tevreden over het resultaat, vooropgesteld dat alles altijd beter kan. Ook is het geheel wel een resultaat van overleg voeren met zorgaanbieders, gemeenten, belangenorganisaties, koepelorganisaties, ministerie en hulpmiddelen leveranciers, enzovoorts. Dan begrijp je dat er vaak en veel compromissen moeten worden gezocht.

Doch wat nu voorligt voldoet aan onze verlangens om de vraag van de cliënt centraal te stellen. Ook de ervaringsdeskundigheid van de cliënt (en zijn wettelijke vertegenwoordigers) staat voorop. Wij zijn die mening al veel langer toegedaan, maar het is goed dat de minister dit nu ook zwart op wit heeft bevestigd.

Ook erg belangrijk vinden wij dat er geen herhaling van gegevensaanlevering bij de aanvraag van meerdere hulpmiddelen meer hoeft te worden gedaan. Verder kun je je hulpmiddelen behouden bij verhuizing tussen gemeenten maar ook van en naar zorginstelling of bij wijziging van zorgverzekeraar geen ‘inleveren en opnieuw aanvragen’.

Waar het nu vooral op aankomt is de uitvoering. Daar zal nog wel wat aan gedaan moeten worden; vooral aan de ‘mindset van professionele adviseurs en verstrekker’. Niet meer hun ideeën zijn bepalend maar de zorgvraag van de client staat centraal. Het zal nog wel enige inspanning vergen voordat dit helemaal voor elkaar komt. Wij zullen dat zeer kritisch volgen en gaan er vanuit dat er niet opnieuw regeltjes en procedures worden bedacht door onzekere uitvoerders.

Maar de intentie (op papier) ligt er nu. De vraag van de client moet volgens het bestuur van EMB Nederland altijd leidend zijn. Maatwerk in de zorg. Het programma Kassa heeft erg geholpen om deze kwestie voor het voetlicht te krijgen.

Kamerbrief Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen

Landelijk normenkader hulpmiddelen

Actieplan hulpmiddelen

Back To Top