Ga naar hoofdinhoud

De gehandicaptenzorg kent veel verschillende woon- en verblijfsvormen. Ook de populatie bij de zorgaanbieders is zeer divers en de risicoprofielen van cliënten verschillen enorm. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft een advies aan organisaties om het beleid te formuleren over bezoekregelingen en het naar huis gaan.

De VGN is ervan doordrongen dat het voor de psychische en sociale gezondheid van essentieel belang is dat mensen met een beperking contact kunnen houden met hun (gezins)systeem.

Tegelijkertijd nemen de risico’s op verspreiding van besmetting toe en zijn ingrijpende maatregelen nodig om bewoners, naasten en de medewerkers te beschermen. Deze situatie leidt tot een gezamenlijk standpunt dat weliswaar op dit moment voor de gehandicaptenzorg (nog) géén generiek tijdelijk verbod op bezoek in wordt gesteld, maar dat we uitgaan van het algemene principe “Nee, tenzij…”

Deze bezoekregeling is tot nader order tot 6 april van kracht. Voor een blijvend juiste toepassing zal deze regeling worden geactualiseerd indien de ontwikkelingen daar om vragen.

De VGN kwam tot de genoemde afweging na overleg met de cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, alsmede het ministerie van VWS en de NVAVG. Het RIVM adviseerde bij het opstellen van de regeling.

Lees het advies (nieuw venster)

Back To Top