Ga naar hoofdinhoud

Beste Leden.

Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden deze vergaderingen digitaal plaats via een zogenaamde ‘Teams’-meeting.

De ALV zal dinsdag 13 december 2022 om 19.30 uur starten. De link naar de vergadering wordt toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Wilt u zich alsnog aanmelden, stuur dan een mail naar [email protected]

Agenda

1.Opening en mededelingen / voorstelrondje

2.Verslag ALV 23 mei 2022 (ter vaststelling)

3.Vacature voorzitter en algemeen bestuurslid

– aftreden op eigen verzoek van Geert Benjamins als bestuurslid

– voorstel voor benoeming Hans Koolwijk tot algemeen bestuurslid

– stand van zaken invulling vacature voorzitter en uitbreiding bestuur

4.Voortgang project: “Klein Geluk”

5.Begroting en werkplan EMB Nederland 2023 (vaststelling)

6.Samenwerking EMB Nederland met KansPlus

– voorstel tot aansluiting bij Kennis- en Adviescentum KansPlus per 1 januari 2023

7.Overige ontwikkelingen EMB Nederland

– samenwerking EMB Nederland, KansPlus, Sien, Helpende Handen, Dit Koningskind en 2CU

– verslag van activiteiten 2022

– stand van zaken ‘Geef ons Digid!’

8.Rondvraag en sluiting

Wij begrijpen dat het voor een aantal van u niet goed mogelijk zal zijn om deel te nemen aan een digitale vergadering.

Daarom kunnen alle leden, dus ook degenen die niet aan de digitale ALV meedoen, tot uiterlijk 10 december via e-mail vragen aan ons stellen over de in de agenda genoemde punten. Die vragen zullen wij dan clusteren en in onze vergadering aan de orde stellen. Eind december krijgt u dan net als de deelnemers van ons de besluitenlijst en het verslag van de ALV toegezonden.

Wij verzoeken u het volgende email-adres te gebruiken voor uw reactie:

[email protected]

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur

Geert Benjamins, Voorzitter

agenda ALV 20 december 2023

verslag ALV 23 mei 2022

begroting en activiteitenplan EMB Nederland 2023

Back To Top