Ga naar hoofdinhoud

EMB Nederland is zich bewust dat de genomen maatregelen vanwege covid 19 zorgverleners voor zware dilemma’s plaatst. Maar het mag nooit en te nimmer de reden zijn om de afspraken rondom informed consent – het gezamenlijk met de wettelijk vertegenwoordiger van de wilsonbekwame cliënt nemen van beslissingen – opzij te zetten zoals orthopedagoog Lot de Swart in haar blog beschrijft. Beslissingen die zonder overleg met de wettelijk vertegenwoordiger worden genomen zijn in strijd met de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en uit ethisch oogpunt zeer onjuist. EMB Nederland roept de zorgaanbieders op zich te houden aan de wettelijke regelgeving, ook tijdens de coronaperiode.

Medewerkers staan voor onmogelijke, onmenselijke en onethische keuzes

Tijdens de coronacrisis zijn duivelse dilemma’s aan de orde van de dag in de gehandicaptenzorg. Medewerkers staan voor onmogelijke, onmenselijke en onethische keuzes. Mensen die zich iedere dag inzetten om te helpen beperkingen te overwinnen en mogelijkheden te benutten, staan nu voor keuzes die haaks daarop staan, schrijft orthopedagoog Lot de Swart in haar blog ‘Dilemma’s bij corona in gehandicaptenzorg‘ op de website van KLIK (vakblad over verstandelijk gehandicaptenzorg).

Oproep EMB Nederland: betrek ouders in nemen beslissingen rond de zorg voor hun kind

EMB Nederland wijst op de Wet Publieke Gezondheid waarin is vastgelegd dat zorgaanbieders alleen samen met de wettelijk vertegenwoordiger van de wilsonbekwame cliënt beslissingen kunnen nemen (informed consent). Ook uit ethisch oogpunt is het zeer onjuist ouders buiten spel te zetten. EMB Nederland roept de zorgaanbieders op zich te houden aan de wettelijke regelgeving, ook tijdens de coronaperiode.

Back To Top