Ga naar hoofdinhoud

Namens de samenwerkende verenigingen Sien, KansPlus, Dit Koningskind, EMB Nederland en het LFB is een brief gestuurd naar de kamerscommissie voor digitale zaken.

 

De verenigingen vragen in deze brief  te bewerkstelligen dat ouders, broers of zussen die door de rechtbank zijn benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger van hun verstandelijk beperkte naaste, hun DigiD mogen gebruiken.

Ontregel de zorg van ouders en verwanten met een verstandelijke beperkte naaste is ons pleidooi.

Wettelijk vertegenwoordigers van mensen/familieleden met een verstandelijke beperking moeten -voor het regelen van allerlei zaken bij de (semi) overheid – in kunnen loggen met het DigiD van hun verstandelijk beperkte verwant. Als familie curator, mentor of bewindvoerder moet je veel zaken regelen. Administratieve zaken komen naast zorgtaken. Digitaal formulieren invullen (zoals aanvragen van een uitkering, het invullen van de belastingen etc.) en indienen daarvan met behulp van het DigiD van je naaste is nog steeds niet mogelijk ondanks toezeggingen van de vorige bewindslieden.

Mensen met een beperking doen niet mee in de digitale maatschappij.

Wettelijk vertegenwoordigers kunnen niet namens deze persoon een DigiD aanvragen en gebruiken. Deze problematiek speelt al jaren.
Het gebruik van DigiD neemt in de huidige maatschappij steeds meer toe en het is voor wettelijk vertegenwoordigs nog steeds niet mogelijk DigiD aan te vragen voor degene die onder een bewindmaatregel valt.

DigiD is ook nodig voor het regelen van (digitale) afspraken met ziekenhuizen, voor het inzien van een patiëntendossier.
Wettelijk vertegenwoordigers van een naaste met een (ernstige ) verstandelijke handicap kunnen het DigiD niet gebruiken. Men mag het niet gebruiken.

Mensen met een verstandelijke beperking die niet wilsbekwaam zijn, zijn daardoor niet in staat een ander te machtigen om gebruik te maken van het DigiD. Als naaste mag je het DigiD dan niet gebruiken, want DigiD is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of uitleen baar. Zo luiden de starre regels van Binnenlandse Zaken.
Het is juridisch niet toegestaan om voor iemand anders een DigiD aan te vragen, te activeren of te gebruiken. Als je dat wel doet ben je in overtreding. Dit ondanks het feit dat familiecuratoren familiementoren en familiebewindvoerders door de rechtbank zijn benoemd en dit geregistreerd staat en voor iedereen is na te gaan.
Het probleem zit NIET in het vertegenwoordigen als zodanig. Dat is goed geregeld: de rechtbank bepaalt wie de wettelijke vertegenwoordiger is.

Om zaken goed te kunnen regelen en daarvoor niet de wet te moeten overtreden is het noodzakelijk dat wettelijk vertegenwoordigers namens het familielid met een verstandelijke beperking een DigiD kunnen aanvragen en gebruiken.

De oplossing is heel erg eenvoudig: voeg een regel toe bij het aanvragen.

Bijvoorbeeld:
Vraagt u een DigiD aan voor een ander vermeld dan naast diens BSN nr ook de datum en beschikking van de rechtbank; voeg deze als bijlage toe.
Wij hopen dat u de verantwoordelijk bewindspersoon kunt overtuigen deze zaak met de grootst mogelijke spoed te gaan uitvoeren.
Wij sturen u deze brief namens vijf samenwerkende belangenorganisaties van mensen met een verstandelijke beperking: Dit Koningskind, Sien, KansPlus, LFB en EMB Nederland.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich desgewenst wenden tot mevrouw Gerrie Beumer, van KansPlus telefonisch bereikbaar via 030-2363744 en /of Geert Benjamins, van EMB Nederland telefoon 06 46178770.

Met vriendelijke groet,
Namens de vijf verenigingen Sien, LFB, Dit Koningskind, KansPlus en EMB Nederland;
Met vriendelijke groet,
Geert Benjamins,
Voorzitter EMB Nederland

 

Klik hier voor een pdf van de brief

Brief aan tweede kamercommissie digitale zaken

Back To Top