Ga naar hoofdinhoud

In het kader van de actualisatie van de aanbods- en kerndoelen primair onderwijs heeft EMB Nederland, ondersteund door haar samenwerkingspartners een brief geschreven aan de Minister van Onderwijs.

In deze brief wijzen wij mevrouw Paul op het hiaat in de aanbods- en kerndoelen en de betreffende burgerschapscompetenties. In het kader van de recente uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met “seksuele gerichtheid” en “handicap” 1 en in het kader van het programma “Onbeperkt Meedoen” vanuit de Rijksoverheid2 vinden wij het onbegrijpelijk dat in de aanbods- en kerndoelen
voor het Primair Onderwijs het hebben van een handicap of chronische ziekte, en het omgaan hiermee, uitsluitend wordt benoemd onder de inhoudslijn “Planten, dieren en de
mens”, cluster “gezondheid en hygiëne” en niet bij de een van de inhoudslijnen “De samenleving” of “Jezelf en de ander”, cluster “samen leven en samen werken”. Daarnaast dat zij niet tot de burgerschapscompenties worden gerekend.

De complete brief is hier te lezen.

Back To Top