Ga naar hoofdinhoud

In verband met de recente corona maatregelenheeft het bestuur van EMB besloten het congres op 26 november uitsluitend online te laten plaatsvinden.

Vanuit studie Pakhuis de Zwijger in Amsterdam zal het een interactief programma worden waarbij de deelnemers zoveel mogelijk inbreng hebben. Samen met Social envoy is een prachtig programma ontwikkeld wat er als er als volgt uitziet;

 

Programma van 10.00 – 12.30 uur

Plenaire start

·      Kick-off door Geert Benjamins, voorzitter EMB Nederland: introductie van het thema klein geluk, uitleg programma, voorstellen sprekers

·      Presentatie Klein geluk Marius Meijboom door Ingrid Leijen

·      Uitleg dialoog in subgroepen over klein geluk door Social Envoy.

Pauze

 

Aan de slag in subgroepen 

·      brainstormen over de betekenis van klein geluk voor jou, en de ander

·     clusteren van input

·      waar mag klein geluk nog groter worden? Hoe kan dit er uit zien, wie is daar voor nodig, etc

Pauze

Plenaire terugkoppeling vanuit ‘spoken word’ en dans!

Afsluiting

 

Binnenkort zal de link bekendgemaakt worden om aan het congres deel te nemen

Back To Top