Ga naar hoofdinhoud

Sommige ouders hebben hun (Z)EMB kind thuis, al dan niet tijdelijk in verband met de coronacrisis. Maar wat nu als jij zelf wegvalt? Heb je daarover al nagedacht, heb je een plan? Zijn er hulptroepen oproepbaar? Weten zij dat, staan ze klaar? Kennen ze elkaar?

En als je je kind niet kan (of niet mag) bereiken omdat hij of zij in een instelling woont. Wat doe je als iemand ziek wordt? Wat doe je als jij of je partner, of je andere kinderen ziek worden? Wat doe je als je (Z)EMB kind ziek wordt? Heb je een plan, heb je dat plan gedeeld?

Leg je plan B vast in het ZorgTestament

Allemaal vragen die je met behulp van een verkorte versie van het ZorgTestament kunt oplossen en kunt noteren. Het ZorgTestament helpt je om te beschrijven hoe je de zorg regelt als je het niet meer kunt, welke oplossingen er in noodsituaties zijn, hoe het sociaal netwerk van je kind met beperking eruit ziet.
Vastleggen van antwoorden op deze en andere vragen is nuttig. Dan hoeft er in noodsituaties niet gezocht te worden. Onderstaande informatie komt van Netwerk Rondom en is mede ontwikkeld door Cliëntondersteuning Plus. Zij stellen dit belangeloos ter beschikking (met dank aan Marian Geling, projectleider Netwerk Rondom, en Caroline van der Hek, directeur Cliëntondersteuning Plus).

Doe er je voordeel mee. Delen met anderen mag, uiteraard met bronvermelding.

Verkorte versie ZorgTestament

Dit document (pdf) is een aangepaste, verkorte versie van het ZorgTestament.  Dit is gemaakt voor ouders die in de huidige coronacrisis bang zijn opgenomen te worden en dan tijdelijk niet voor hun zoon of dochter kunnen zorgen. Het document helpt mensen in de omgeving van je kind als jezelf tijdelijk niet in staat bent de zorg voor je kind op je te nemen. Natuurlijk vult iedereen op zijn eigen manier de zorg in. Maar het is fijn als degenen die de zorg overnemen zo veel mogelijk achtergrondinformatie hebben. Van jou en van je kind.

Het is in deze gekke tijden belangrijk allerlei zaken bespreekbaar te maken, ook met andere familieleden en mensen uit je eigen netwerk, PGB’ers en begeleiders. Het werk dat je nu in dit document steekt, kan later van pas komen als je het hele ZorgTestament zou willen doornemen. Daarbij is het handig dat je er wat tijd voor neemt om met familie en vrienden bij elkaar te komen (na de coronacrisis) en goed te overleggen. Je kunt het gehele ZorgTestament vinden op: Stichting Netwerk Rondom.

Bekijk en download het ZorgTestament (verkorte versie)

Tips bij het invullen

  • Niet elke vraag is voor jou relevant. Het zijn richtlijnen. Het is belangrijk dat de lezer snel een goed beeld krijgt van je kind, en wie er betrokken zijn. Bepaal dus zelf welke vragen hiervoor relevant zijn.
  • Probeer de belangrijkste mensen te betrekken bij het invullen van dit document, zodat je een idee krijgt wie wat zou kunnen doen.
  • De kans is natuurlijk groot dat je, ook de komende tijd, niets overkomt. Houd je daaraan vast, ook bij het invullen van dit document.
  • Als er al een document is dat veel vragen beantwoordt, dan hoef je niet alles nu snel opnieuw te schrijven. Maak een mapje met relevante documenten en zorg dat anderen weten waar ze dit kunnen vinden, of stuur alles tezamen naar de meest belangrijke personen.

 

 

Back To Top