Ga naar hoofdinhoud

EMB Nederland is zeer teleurgesteld dat er verzuimd wordt maatregelen te nemen voor de complexe zorg die thuis aan ernstig meervoudig beperkte kinderen (en andere zeer complex gehandicapten) wordt geleverd en gefinancierd wordt middels PGB.

Er is absoluut geen duidelijkheid of de extra ingekochte zorg door de budgethouders vergoed gaat worden. Dit levert deze kwetsbare zorgvragers en hun naasten veel stress en financiële onzekerheid op.
Wij roepen minister Hugo de Jonge op ook aandacht te hebben voor deze zeer kwetsbare groep.

Concrete maatregelen zorgkantoren voor aanbieders langdurige zorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft maandag 23 maart deze brief verzonden aan verschillende branche- en beroepsverenigingen waarin wordt uiteengezet hoe zorgkantoren de aanbieders van langdurige zorg (waaronder ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en zorg voor mensen met een psychische stoornis) financieel ondersteunen. Het gaat daarbij onder meer om de financiering van extra kosten, compensatie voor inkomstenderving, het op peil houden van liquiditeit en een tijdelijke versoepeling van verantwoording.

 

 

Back To Top