Ga naar hoofdinhoud

Ben je nauw betrokken bij iemand met een verstandelijke beperking die probleemgedrag heeft laten zien? Hoe is toen gezocht naar oorzaken van dit gedrag? Hoe werd je hierin betrokken? Wat heeft je geholpen in deze situatie? Wat had je liever anders gezien? Is jouw bijdrage hierin meegenomen en hoe is dat gedaan? KansPlus zoekt verwanten die mee willen doen aan een onderzoek van Zorginstituut Nederland. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de zorgverlening verloopt bij mensen met een verstandelijke beperking als er sprake is van probleemgedrag, zoals agressie of zelfverwonding.

Met ‘verwanten’ wordt bedoeld familieleden of anderen die zich op persoonlijk vlak verwant voelen met iemand met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het gaat daarbij om mensen met een verstandelijke beperking die een indicatie hebben voor een zorgprofiel die ook wel VG 6 of VG 7 genoemd wordt.

Bijeenkomsten en aanmelden

Er zijn drie digitale bijeenkomsten gepland waar maximaal 3 verwanten aan deel kunnen nemen.
De volgende data zijn hiervoor gereserveerd:

18 mei van 13.30 – 15.30 uur en van 19.00 – 21.00
19 mei van 19.00 – 21.00 uur

Mocht je liever 1 op 1 je ervaringen vertellen dan is dat ook mogelijk en wordt er met jou een afspraak gemaakt. Hierbij is weinig ervaring met online vergaderen geen probleem; je kunt rekenen op begeleiding hiervoor. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar [email protected] met je contactgegevens.

Lees de uitnodiging van KansPlus en Zorginstituut Nederland voor meer informatie

Back To Top