Ga naar hoofdinhoud

De vergadering van 17 mei 2021 is door het bestuur verplaatst naar 14 juni 2021. Dit om meer leden de kans te geven de vergadering te bezoeken. Meer nieuws over aanmelding volgt zo spoedig mogelijk

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
  voorstelrondje
 2. Verslag ALV 8 december 2020 (ALV8122020EMB)
 3. Benoeming Miranda Leeuwis als bestuurslid/secretaris
 4. Jaarverslag 2020 (ter bespreking) (jaarverslag emb 2020 concept 2_EM)
 5. Jaarrekening 2020 (toelichting en goedkeuring; decharge)(Jaarrekening 2020 EMB Nederland)
 6. Relevante ontwikkelingen 2021
 7. Oprichting Stichting EMB Nederland
  1. Statuten (ter informatie)(statuten EMB Nederland januari 2019)
  2. Ontwerpovereenkomst Vereniging en Stichting EMB Nederland (ter goedkeuring)(verg-sti-ove-cnc-3)
  3. Adviesraad (samenstelling en aanmeldingen)
 8. Reactie op ingebrachte vragen (voor zover nog niet behandeld)
 9. Sluiting

 

Back To Top