Ga naar hoofdinhoud

Hoogwaardige zorg is noodzakelijk voor mensen met een verstandelijke beperking

Op 14 juni bezocht directeur-generaal langdurige zorg Carsten Herstel, samen met twee medewerkers van het ministerie van VWS, cliëntenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Het bezoek vond plaats naar aanleiding van het manifest “Bescherm het recht op goede zorg’ voor mensen met een verstandelijke beperking dat deze verenigingen vorig jaar aan minister Helder aanboden. De ontmoeting vond plaats bij stichting Omega, dagbehandeling voor kinderen en volwassenen. Een waardevolle ontmoeting tussen ouders, zorgprofessionals, het ministerie en de cliëntenorganisaties

 

De cliëntenorganisaties EMB Nederland, Sien, 2CU, Helpende Handen, KansPlus en Dit Koningskind waren aanwezig bij de bijeenkomst. Ook waren ouders en andere naasten aanwezig. Vorig jaar hebben de cliëntenorganisaties het manifest ‘Bescherm het recht op goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ overhandigd aan minister VWS Conny Helder. Het manifest bestaat uit 10 speerpunten waarin aandacht wordt gevraagd voor goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en het snel en duurzaam verbeteren van deze zorg. Namens de organisaties wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het manifest en toegelicht waarom het is opgesteld. Carsten Herstel erkent de noodzaak van passende en hoogwaardige zorg en geeft aan dat het heel belangrijk is dat de randvoorwaarden hiervoor goed geregeld zijn. Hij benoemt het belang van werkplezier en de goede samenwerking tussen informele en formele zorg. “Het is gaaf werken in de gehandicaptenzorg” aldus Herstel.

Ouders geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er voor hun kinderen wordt gezorgd vanuit liefde. Daarin leggen zij de nadruk op de continuïteit in de zorg en het open gesprek met elkaar. “Je laat je kind nooit los, maar moet het anders vast gaan houden.” Aldus een van de ouders.

Waar zij tegenaan lopen is dat vervangende zorg vaak moeilijk te realiseren is. Ook de leeftijdsgrens op locaties is lastig, je moet weer op zoek naar een andere oplossing. In instellingen wordt bovendien vaak instellingsgericht gewerkt, terwijl het belang van de mens voorop zou moeten staan. Ook zien we dat mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder worden en dat daardoor bijvoorbeeld mantelzorg wegvalt.

Vanuit de cliëntenorganisaties wordt met waardering gesproken over dit bezoek en de kennismaking met de directeur-generaal. In het gesprek blijkt dat het ministerie van VWS betrokkenheid toont bij onze doelgroep. We zien dat er een wil is om verbinding te maken, en dat mensen met een verstandelijke beperking echt gezien worden. De kwaliteit van hun leven is belangrijker dan wat dan ook. Het gaat hier niet om geld of regelgeving, maar om oog hebben voor het kwetsbare leven. Als we samen op zoek gaan naar oplossingen, kunnen we het leven van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

Er zijn veel ideeën om de zorg te veranderen en te verbeteren, zoals:

Meer gebruik maken van het netwerk. Meer aandacht voor het gezin rondom het kind met een beperking. Versterken van de positie van wettelijk vertegenwoordiger. Meer verbinding met de samenleving, bijvoorbeeld een dagcentrum in een basisschool. Meer zichtbaarheid en bewustzijn in de samenleving door bijvoorbeeld gastlessen op scholen.

Carsten Herstel en zijn medewerkers kunnen met deze ideeën verder en ze zijn van harte uitgenodigd om nog eens terug te komen met de nieuwe minister van VWS!

 

Bekijk hier de toelichting op het Manifest

Back To Top