Ga naar hoofdinhoud

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen beheer over het DigiD-account van hun vertegenwoordigde. Daardoor kunnen zaken als administratie, financiën en medische dossiers niet digitaal opgepakt worden. Al jaren vragen EMB Nederland, KansPlus, Sien, Dit Koningskind en de LFB hier aandacht voor. In 2017 verscheen het rapport “Hoezo MIJNOverheid” van de Nationale Ombudsman, waarin duidelijk werd gesteld dat digitale toegang tot de Overheid niet goed was geregeld.

Ondanks lichte verbeteringen moet door de Nationale Ombudsman na zes jaar worden vastgesteld dat er voor wettelijk vertegenwoordigers nog steeds niet veel veranderd is. Dit ondanks toezeggingen van de Staatssecretaris van Koninkrijkrelaties en Digitalisering. De Ombudsman vraagt de Staatssecretaris om binnen drie maanden te komen met een duidelijk en haalbaar plan van aanpak waarin een tijdpad staat. Als belangenorganisaties pleiten wij ervoor om dit bij benoeming van de wettelijk vertegenwoordiger door de Rechtbank meteen te regelen.

In december 2022 heeft de Staatssecretaris uitgesproken begrip te hebben en te werken aan een zo spoedig mogelijke oplossing. Samen met de Nationale Ombudsman roepen we de demissionair Staatssecretaris op om op korte termijn te komen tot een duidelijk en haalbaar plan van aanpak.

Lees hier het hele rapport

Lees hier het pamflet Geef ons Digid van 2022

 

Back To Top