Ga naar hoofdinhoud

Bij de Covid-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking wordt vooral uitgegaan van het medisch perspectief en worden alle mensen over één kam geschoren. Dit geldt zowel ten aanzien van het verstrekken van beschermende middelen en tests, als ten aanzien van de bezoekregeling. Dat schrijven de samenwerkende verstandelijk gehandicaptenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

De organisaties zien dat veel mensen met een verstandelijke beperking het emotioneel erg moeilijk hebben met het feit dat contact met de naaste familie niet mogelijk is. Verstrekking van beschermende middelen kan bezoek mogelijk maken en voorkomt ernstige psychische/emotionele schade bij mensen.

De fysieke gezondheid is bij 75 procent van de mensen met een verstandelijk beperking niet anders dan die van de gemiddelde Nederlander. Ze worden echter ernstig in hun vrijheid en in het contact met hun familie beperkt, omdat ze in een zorginstelling wonen en daardoor onder de algemene bezoekregeling vallen.

Als verstandelijk gehandicaptenorganisaties ondersteunen we de inzet van koepelorganisatie Ieder(in) om tot een crisisplan te komen. Op de korte termijn willen de organisaties echter dat vanuit de politiek aangedrongen wordt op meer maatwerk. De belangrijkste speerpunten daarbij zijn: aandacht voor kwaliteit van leven, zorgvuldige risico afweging zowel op medisch als sociaalemotioneel gebied, dialoog met cliënten en naasten over persoonlijke vrijheid en contact met familie, inzet van beschermende maatregelen en tests om contact met familie mogelijk te maken.

Brief

Aan woordvoerders gehandicaptenzorg in de Tweede Kamer

Samenwerkende VG organisaties

EMB Nederland
Vereniging Cornelia de Lange
KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten
Nederlandse Vereniging voor Autisme
Stichting Down Syndroom
Naar-Keuze
Dit Koningskind
Vereniging Angelman Syndroom Nederland
Sien, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking
Helpende Handen
Op weg met de ander
Netwerk Rondom
Het LSR
LFB

Back To Top