Ga naar hoofdinhoud

Drie belangenverenigingen hebben gezamenlijk een aanvulling gestuurd op thematafel 2 “Inpact en bereik” in het kader van het nieuwe beleidskader voor subsidiering van pg-organisaties. De verenigingen vragen (extra) aandacht voor de volgende onderwerpen;

  • Verbreding van het aandoeningscriterium
  • De rol en inbreng van ervaringsdeskundigheid
  • Samenwerkingsverbanden met andere organisaties (krachtenbundeling)
  • Ruimte voor zachte criteria!
  • Complexiteit van de veranderopgave
  • Uitgangspunt van gerichte preventie en bevorderen gezonde levensstijl
  • Lotgenotencontact
  • Grootte van de potentiele achterban
  • Projecten met aantoonbaar positief effect

De brief is inmiddels onderschreven door koepelorganisatie IederIn. De volledige tekst van de brief kunt u hieronder vinden

20210422 Aanvulling op thematafel twee Impact en bereik

 

Back To Top