Ga naar hoofdinhoud

Ben jij in voor een boeiende en uitdagende plek in de landelijke belangenbehartiging voor ouders,
verwanten en (wettelijk) vertegenwoordigers van mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen
(EMB) dan hebben wij een ideale functie voor jou.

Onze Missie: het realiseren van een inclusieve samenleving voor onze doelgroep: mensen met Ernstig
Meervoudige Beperkingen en hun naasten

Speerpunten zijn: de bureaucratie te lijf; verbeteren van de kwaliteit van de zorg; en het isolement
van gezinnen met een naaste met EMB doorbreken.

De leden van het Landelijk Bestuur steken zelf de handen uit de mouwen, dragen actief bij en
worden ondersteund door een professionele medewerker en een facilitair bureau. Dat vraagt dus om
kennis van de zorg en ook om bestuurlijk inzicht en vaardigheden. Het is wenselijk dat de bestuurder
een affiniteit of directe betrokkenheid heeft met de doelgroep.

Voorzitter
Deze is het boegbeeld van EMB Nederland en is bij voorkeur een ervaringsdeskundige als verwant
van een naaste met EMB of een verstandelijke en lichamelijke beperking.
Hij/zij is de verbindende schakel naar onze leden, collega verenigingen, facilitair bureau en externe
partijen, waaronder beleidsmakers in de zorg, politici, wetenschap en pers.
Hij/zij inspireert ons bestuur, onze medewerker en onze leden met zijn/haar visie en zet zijn/haar
leiderschap graag in voor een belangenorganisatie. Samen met de bestuursleden en de medewerker
voert hij/zij de bestaande beleidsplannen uit, actualiseert en ontwikkelt deze door en is mede
uitvoerder van het daaruit voortvloeiende activiteitenplan. Omdat hij/zij de organisatie extern
vertegenwoordigt is een goed extern netwerk in de (langdurige) zorg een pre.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met onze huidige voorzitter Geert Benjamins
via [email protected].

Uitbreiding bestuur
Wij zoeken een algemeen bestuurslid met een grote betrokkenheid bij mensen met EMB en hun
naasten. Een bestuurslid dat de vereniging met slagkracht wil ondersteunen vanuit een krachtige
gezamenlijke visie en wil meewerken aan beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging en andere
inhoudelijke en/of bedrijfsmatige onderwerpen passend bij je kennis en ervaring.
Rekening houdend met de competenties en ervaringen van de huidige bestuursleden heeft een
persoon met een juridische achtergrond een lichte voorkeur.

Beide functies zijn onbezoldigd. Eventuele onkosten worden uiteraard vergoed. Graag komen we
spoedig in contact met u of iemand die u zou aanbevelen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail; [email protected] of telefonisch 085-0482599

Back To Top