Ga naar hoofdinhoud

EMB Nederland krijgt steeds meer signalen dat de tegemoetkoming die de regering wil verstrekken teneinde de burgers van Nederland te compenseren in de sterk gestegen energie kosten niet passend is voor gezinnen met een thuiswonende  zorg-intensieve verwant.

Mocht u vanuit uw eigen situatie ons hierover een (wellicht geanonimiseerde) beschrijving doen toekomen dan zijn wij daar dankbaar voor. (graag via [email protected])

Samen met onze collega verenigingen proberen we aan de hand van deze casussen  de kwestie voor het voetlicht te brengen.

Enige voorbeelden;

Je hebt veel meer was ( lakens; slabben; kleding). De deuren staan vaker en langer open voor rolstoelen. Er zijn geen tochtwerende drempels in huis. Het opladen van allerlei voorzieningen; het gebruik van tillift en hoog-laagbed etc. De verwarming staat soms hoger, het douchen en in bad gaan duren langer etc etc.

Er zijn nog tientallen andere voorbeelden. Helaas.

De regering wil iedereen tot een bepaald modaal verbruik ( 1200 kuub gas en 3900 megahertz elektriciteit  wordt genoemd) compenseren en het verbruik daarboven tegen een hogere tariefstelling berekenen.
Daar zit nu net het venijn. Mensen met een zorgintensieve verwant thuis zitten altijd boven die grenswaarden van modaal verbruik. Dus vallen terug op de duurdere tariefstelling->  Ergo weg compensatie.

Energie besparen lukt ook nauwelijks. Hulpmiddelen etc. vergen elektriciteit.

Deze kwestie is aanhangig gemaakt door het directieoverleg van 6 samenwerkende verenigingen van belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zullen trachten deze zaak bij de beleidsmakers en politieke beslissers op de agenda te krijgen.

Deze samenwerkende verenigingen zijn:

KansPlus; EMB Nederland; 2 CU; Sien; Helpende Handen en Dit Koningskind.

 

Koepelorganisatie Iederin heeft op 6 oktober deze berichtgeving de wereld ingestuurd;

Het energieplafond is een goede stap om die bodem en dat perspectief te bieden. Voor mensen met een chronische ziekte of beperking is dat echter niet toereikend. Juist vanwege hun beperking of chronische ziekte gebruiken zij meer elektriciteit (elektrische hulpmiddelen en apparatuur en extra verwarming). Hierdoor hebben zij een onvermijdbare hogere energierekening en komen zij boven het energieplafond uit. Voor deze groep willen wij een gerichte compensatieregeling. Ook zal er een praktisch werkende oplossing moeten komen voor mensen die wonen in wooninitiatieven waar zij zorg en ondersteuning krijgen en een collectieve energierekening hebben.


Zie https://iederin.nl/verbeter-bestaanszekerheid-en-kom-met-gerichte-compensatie-van-energiekosten/

Back To Top