Ga naar hoofdinhoud

Heb je een pgb, ben je vertegenwoordiger of zorgverlener? Vul dan de vragenlijst in.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert onderzoeksbureau Significant Public momenteel een onderzoek uit. Dit onderzoek gaat over de knelpunten rondom het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die vormen van gespecialiseerde zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke knelpunten worden ervaren en hoe vaak deze voorkomen. De resultaten van dit onderzoek bieden de minister van VWS handvatten om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

Heb je zelf een pgb, ben je vertegenwoordiger van een cliënt met een pgb of ben je zorgverlener? Vul dan de vragenlijst in. Ook als je geen knelpunten ervaart, is Significant Public benieuwd naar jouw ervaringen. Het invullen van de enquête vraagt ongeveer tien tot vijftien minuten van je tijd. De enquête is anoniem en de resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

Voor vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst kun je contact opnemen met Irene Lapajian (irene.lapajian(at)significant.nl) of Ellen Westhoff (ellen.westhoff(at)significant.nl) via het aangegeven emailadres of contact opnemen met het secretariaat van Significant Public (088-0023400) en vragen naar een van de genoemde personen.

Naar de enquête

[bron: website Spierziekten Nederland]

 

Back To Top