Ga naar hoofdinhoud

Tijdens deze coronacrisis loop je als ouder van een kind met ernstige meervoudige beperkingen tegen veel problemen aan. Kun je de zorg goed doen? Heb je financiële en organisatorisch problemen? Waar maak je je zorgen over? Deel je ervaringen en zorgen via deze enquête. Je kunt de enquête tot en met vrijdag invullen.

Vul hier de enquête in

We zullen de antwoorden die we krijgen op deze peiling meenemen in de overleggen die we hebben met het ministerie van VWS en de koepel van zorgaanbieders.

Deze inventarisatie van ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking wordt uitgezet onder de achterban van 17 andere organisaties in opdracht van het ministerie van VWS om de impact van de coronacrisis te meten.

Back To Top