Ga naar hoofdinhoud

Scholen kunnen vanaf heden een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Scholen kunnen alle leerlingen zo een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Dit past in een bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2020-2021 kan tot 1 augustus 2020. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag voor 1 augustus nog niet volledig te zijn. De aanvraag kan dan later aangevuld worden.

Lees hier het volledige bericht 

[bron: website Steunpunt Passend Onderwijs]
Back To Top