Ga naar hoofdinhoud

Het Ministerie van VWS heeft een folder in eenvoudige taal gepubliceerd over bezoekregeling met betrekking tot Corona. Lees Coronavirus en bezoek in de gehandicaptenzorg

Brieven aan zorgkoepels en directeuren publieke gezondheid

Ook heeft het ministerie brieven van de regering over regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare mensen:

Brief aan de directeuren publieke gezondheid over de Regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten
Brief aan de zorgkoepels over de Regionale aanpak voor kwetsbare patiënten i.v.m.
COVID-19

Back To Top