Ga naar hoofdinhoud

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen beheer over het DigiD-account van hun vertegenwoordigde. Daardoor kunnen zaken als administratie, financiën en medische dossiers niet digitaal opgepakt worden. Al jaren vragen Sien, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB en Kans Plus hier aandacht voor. Deze maand leek er verandering te komen doordat het besluit is aangepast. Helaas geldt dit alleen voor bewindvoering en ouderlijk gezag. Familievertegenwoordigers krijgen daardoor dus nog steeds geen toegang tot de DigiD van hun broer, zus, of kind, met alle gevolgen van dien.


Als organisaties die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking en hun familieleden, hebben we opnieuw een reactie gestuurd naar de overheid met de dringende vraag om zo snel mogelijk het gebruik  van de DigiD voor  vertegenwoordigers mogelijk te maken. Lees hierbij onze reactie en ons pamflet.

Back To Top