Ga naar hoofdinhoud
iederin

De toestand in de huisartsenzorg is alarmerend. Duizenden mensen met een beperking hebben geen huisarts of dreigen deze kwijt te raken. Waarom? Artsen geven aan niet over de middelen te beschikken om patiënten die complexe zorg nodig hebbben, te helpen. EMB Nederland signaleert deze problematiek ook en is blij met deze actie van VGN en Ieder(in).

Wat wordt aan het probleem gedaan?

In Nederland wonen zo’n 70.000 mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in een instelling. 5.000 van hen heeft geen huisarts en bij 8.000 mensen dreigt de huisarts binnenkort weg te vallen.Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de koepelorganisatie van instellingen in de gehandicaptenzorg, en Ieder(in), de belangenvereniging voor mensen met een beperking waarschuwen voor deze alarmerende situatie. Via een brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid willen ze de aandacht vestigen op dit probleem.

Voor zorg die direct verband heeft met hun beperking, kunnen mensen met een handicap terecht bij speciale artsen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met een beperking. Die werken vaak in de instelling waar patiënten wonen. In het geval van basisgezondheidsproblemen zijn ze aangewezen op de huisarts.

Is het probleem ontstaan door kleinschaliger wonen?

Woonden veel mensen met een beperking voorheen vaker in een grootschalige instelling, tegenwoordig is dat anders. Maar kleinschaliger wonen betekent dat er geen huisarts aan de instelling is verbonden die de basiszorg kan verlenen. Daardoor zijn de mensen met een beperking afhankelijk van reguliere huisartsen. Wat een extra probleem is, is dat volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) er landelijk een steeds groter tekort is aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s). De rol van hen verandert en de wet- en regelgeving rond deze zorg is complex. “Daardoor neemt de druk op huisartsen en huisartsenposten toe om ook in deze zorginstellingen medische zorg te leveren.”

Is de huisarts niet capabel genoeg voor deze vorm van zorg?

Huisartsen vinden de zorg voor mensen met een beperking complex en zeggen dat ze niet capabel genoeg zijn om deze zorg op zich te nemen. Zij geven aan dat de verantwoordelijkheid is van de artsen van de zoginstellingen zelf om ook deze zorg te verlenen. Daarom worden volgens VGN patiënten met een beperking nu geweigerd als ze zich aanmelden bij een huisarts, en worden contracten tussen huisartsen en instellingen verbroken.

Matijn Coret van de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten snapt het probleem van de huisartsen. “Het is een heel lastige situatie. Iedereen wil wel zorg leveren, maar dat is moeilijk. Huisarts en AVG zijn echt twee verschillende beroepen en je begeeft je al snel op het terrein van de ander.” Daarom moet worden gekeken naar de manier waarop de zorg voor deze mensen is ingericht. Daarom is het goed dat huisartsen in gesprek willen gaan met de VGN en Ieder(in), om samen te zoeken naar een oplossing. “We willen dat deze groep goede zorg kan krijgen.”

Bron: RTL nieuws

Back To Top