Ga naar hoofdinhoud
Groei is een centraal thema in deze editie van VROEG

De herfsteditie 2019 van VROEG is uit met als thema groei. Elke keer weer blijkt dat het belangrijk is om alert te zijn op een afwijkende ontwikkeling. Hoe eerder je erbij bent, hoe sneller en meer je kunt bijsturen.

Prof. dr. Ria Nijhuis, één van de grondleggers van de kinderfysiotherapie, roept in een interview zorgprofessionals op hun grenzen te verleggen. “Het belang van het trainen van vaardigheden bij jonge kinderen met een achterstand moet veel meer aandacht krijgen”, benadrukt zij met klem. De omgeving moet ze continu uitdagen om nieuwe oplossingen te zoeken, rekening houdend met de noodzakelijke rustmomenten. Hoe ouder het kind is, hoe gemakkelijker het zelf kan aangeven wat hij aan kan.”

Van belang is ook naar het totale functioneren te kijken. “Motorische aspecten zijn namelijk nauw verweven met de cognitieve en emotionele ontwikkeling.” In het verlengde hiervan dient tijdige herkenning van syndromen op het netvlies van de zorgprofessional te staan. In haar ogen gebeurt dit nu nog te weinig, waardoor jonge kinderen niet altijd een adequate behandeling krijgen.

Diverse andere artikelen in dit nummer belichten eveneens de meerwaarde van vroeg erbij zijn gevolgd door een adequate behandeling. VROEG besteedt daarnaast ook aandacht aan tal van andere aspecten van vroegsignalering en vroeghulp, waaronder:

  • Interactie en taalontwikkeling
  • Afwijkende schedelgroei
  • Groepsgewijze baby- én ouderschapszorg
  • Het Taalhuis

Bestellen

Een los exemplaar van de nieuwe editie van Vakblad Vroeg (€ 10,00, incl. porto) is te bestellen via de website. De prijs voor een abonnement is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België).

Back To Top