Ga naar hoofdinhoud

KansPlus heeft samen met het LSR een handreiking opgesteld over wat lokale cliënten- en verwantenraden in de gehandicaptenzorg kunnen doen tijdens de coronacrisis. Deze handreiking kan u als raad helpen, nu het aantal besmettingen weer omhooggaat en er weer nieuwe maatregelen genomen worden.

Het dagelijks leven van mensen met een beperking die in een woonlocatie wonen of dagbesteding krijgen verandert door de corona-maatregelen. Via de cliënten- en verwantenraad kunnen zij en hun naasten op locatieniveau meedenken, adviseren en meebeslissen over deze maatregelen.

In deze handreiking staan onder meer tips en adviezen over:

  • Hoe regel je hulp en ondersteuning?
  • Welke afspraken maak je met de locatiemanager?
  • Hoe toets je de corona-maatregelen: hoe bewaak je de kwaliteit van leven en geef je advies?
  • Hoe kun je veilig (digitaal) vergaderen?
  • Hoe houd je contact met de achterban?

Hoe kom ik aan deze handreiking?

Hieronder staan twee versies van de handeiking Kansplus die je direct kunt downloaden:

Wil je een papieren versie?
Leden van KansPlus kunnen graties een printversie opvragen: Stuur een mail naar [email protected] en vermeld welke handreiking je wilt.
Voor niet-leden van KansPlus zijn de handreikingen te bestellen voor € 7,50 via de webwinkel van KansPlus.

Back To Top