Ga naar hoofdinhoud

Eerder heeft het bestuur op de website en via de nieuwsbrief zijn standpunt gegeven over de maatregelen in verband met het coronavirus.

Ons bestuursstandpunt is, na signalen van leden, om een uitermate behoedzaam beleid te gaan voeren ten aanzien van het heropenen van dagbesteding en ten aanzien van vervoer. Veiligheid en bescherming dienen het enige uitgangspunt te zijn. Geen landelijk opgelegd beleid maar maatwerk dat ook intern binnen één zorgaanbieder per woning mag verschillen.

Dit moet uiteraard gebeuren in overleg met de wettelijke vertegenwoordigers / ouders.

Back To Top