Jeanne van de Vorst uit Koningslust (68) heeft haar leven lang voor anderen gezorgd. Opgegroeid in een groot Brabants gezin, ontlast ze als jonge meid haar moeder met de zorg voor haar gehandicapte zusje. Met haar man krijgt ze drie kinderen, de jongste is meervoudig en visueel beperkt. Nu heeft ze het boek ‘Ruumte’ geschreven, waarin ze een familiegeschiedenis beschrijft over zorg en liefde tegen wil en dank. Over hoe je als moeder niet anders kunt, dan alles geven voor je kinderen, ook als dat betekent dat er weinig ruimte voor je eigen dromen en verlangens overblijft. Hiermee wil ze niet alleen lotgenoten een steuntje in de rug bieden, maar vooral de positieve kanten van het hebben van een kind met een beperking belichten. “Het is niet alleen maar kommer en kwel.”

“Ruumte” gaat over het leven met een zorgintensief kind in een gezin. Waar loop je tegen aan en hoever ga je als moeder om te zorgen dat je zorgintensief kind een kwalitatief goed leven kan leiden en wat heeft dit met mijn leven gedaan? Tegen welke hiaten loop je aan in ons zorgsysteem?

In haar verhaal geeft Jeanne een inkijk in het leven met zoon Isha die na acht jaar in een instelling te hebben gewoond weer thuis kwam wonen omdat hij niet de zorg kreeg die hij nodig had. Jeanne en haar man  hebben hem bijna vier jaar thuis zelf intensief verzorgd.

Leven met een zorgintensief kind is zeker ook de moeite waard en brengt iets speciaals in het gezin. Maar hoe houd je als moeder alle bordjes in de lucht als je naast de zorg voor je kind ook je baan wilt behouden, een sociaal leven wilt hebben zonder jezelf te verliezen en je andere kinderen of je partner tekort te doen! Het is een onmogelijke opgave.
Ouders/mantelzorgers in dezelfde situatie voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen. Om dit gevoel te doorbreken is het helpend om het verhaal van een ander te horen. Met name jonge ouders, die aan het begin staan van een niet eenvoudige levensweg wil Jeanne graag een hart onder de riem stekeZij maar ook professionals in de zorg zullen zeker geraakt worden. Zij zullen zich herkennen in alle vragen, twijfels, spanningen en dilemma`s.

Bij interesse in het boek kunt u een mail sturen naar [email protected].