Ga naar hoofdinhoud

In de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2022 is door de lleden van EMB Nederland het versllag over het jaar 2021 vastgesteld.

Onze activiteiten in 2021 zijn in belangrijke mate bepaald door de beperkingen vanwege de Coronaepidemie. Uiteraard staan wij daar niet alleen in. Extra inzet van digitale middelen was nodig om nog  zoveel mogelijk van onze beleidsvoornemens te realiseren.

Vanaf 1 januari dit jaar zijn we formeel niet meer gebonden aan het samenwerkingsverband van de BOSK maar nemen we wel op basis van een SLA (Service Level Agreement) en bijbehorende adequate financiële afspraken diensten af van Het Landelijk Bureau. Dat ging op een erg prettige wijze, wat niet wegneemt dat wij per 1 januari van 2022 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met FBPN en definitief afscheid hebben genomen van HLB.

Lees hier het volledige jaarverslag.

 

Back To Top