Ga naar hoofdinhoud

Het bestuur van de Vereniging en Stichting EMB Nederland heeft (onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV) in haar vergadering van 14 maart het Jaarverslag 2021 vastgesteld.

Onze activiteiten in 2021 zijn in belangrijke mate bepaald door de beperkingen vanwege de Coronaepidemie. Uiteraard staan wij daar niet alleen in. Extra inzet van digitale middelen was nodig om nog zoveel mogelijk van onze beleidsvoornemens te realiseren.

Nauwlettend worden de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg gevolgd. Waar nodig geeft EMB  Nederland via IederIn of zelfstandig schriftelijk input aan de politiek en andere besluitvormers binnen de gezondheidszorg.

In januari 2021 is door EMB Nederland deelgenomen aan de internetconsultatie Zorg voor de toekomst, waarin een toekomstvisie wordt geschetst voor de gezondheidszorg in Nederland. De langdurige en intensieve zorg is in deze toekomstvisie onderbelicht en moet zeker een
volwaardige plaats erin krijgen.

In 2021 is zowel door bestuur als medewerker van EMB Nederland veel tijd besteed aan de aanvraag  voor het project “Klein geluk voor mensen met EMB, hun naasten en begeleiders”. Deze aanvraag is in eerste instantie afgewezen maar in een volgende ronde opnieuw aangevraagd bij ZonMW (inmiddels (jan. 2022) is de projectaanvraag toegekend.

In november 2021 heeft EMB Nederland in samenwerking met Social Envoy en De Marius Meyboom uit Amsterdam een buitengewoon inspirerend congres rond het thema “Klein geluk” georganiseerd.

In december 2021 heeft EMB Nederland een kunstzinnige bijdrage geleverd aan het congres “De kunst van medezeggenschap”, georganiseerd door KansPlus, Het LSR en LFB.

Vanuit EMB Nederland is de samenwerking opgestart met een aantal andere verwantenverenigingen, te weten KansPlus, SIEN en Dit Koningskind. Directies en medewerkers van deze verenigingen hebben inmiddels maandelijks overleg en vergaande plannen voor samenwerking en onderlinge afstemming. Met KansPlus is medio december een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een intensieve samenwerking.

Organisatorisch zijn binnen het bestuur stappen gemaakt om de vereniging om te zetten naar Stichting. Aangezien beide besturen dezelfde samenstelling hebben zijn de vergaderingen gezamenlijk. Of daadwerkelijk die omzetting zal plaatsvinden en wanneer of dat beide rechtsvormen naast elkaar blijven bestaan zullen wij in 2022 beslissen.

Lees hier het volledige jaarverslag 2021

jaarverslag emb 2021

 

 

Back To Top