Ga naar hoofdinhoud

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimten. Voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte geen mondkapje op kunnen, is een kaartje beschikbaar gesteld via de website van Vilans.

Op het kaartje staat aangegeven dat je onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt. Het kaartje kunnen mensen downloaden, printen en bij zich dragen. Je kunt het kaartje als eerste ‘bewijsmiddel’ laten zien aan handhavers, controleurs of winkelpersoneel. Het kaartje is geen officiële vrijstelling vanuit de overheid voor de mondkapjesplicht. Wel moet het mensen makkelijker maken om aan te tonen dat ze onder de vrijstelling vallen. Verificatie van het kaartje bij een erkende partij zoals een zorgverlener kan de waarde van het kaartje als bewijsmiddel versterken.

Aan het kaartje kun je extra informatie toevoegen, zoals de reden van geen mondkapje (in het kort), naam en telefoonnummer van jouw behandelaar of van een naaste, stempel of sticker van jouw zorginstelling of huisarts. Het is nog onzeker of alle zorgverleners meewerken aan de verificatie van het uitzonderingskaartje.

Hoe verder aantonen dat je geen kapje hoeft te dragen?
In de praktijk kunnen politie, boa’s, winkelpersoneel en controleurs vragen waarom je geen mondkapje draagt. Je moet dan laten zien dat de verplichting niet voor jou geldt. Dat kun je doen met het kaartje, maar bijvoorbeeld ook door:

  • Het dragen van een faceshield (spatscherm);
    Hieruit blijkt dat je geen mondkapje kan dragen door jouw ziekte of beperking. Samen met het Longfonds en Patiëntenfederatie Nederland heeft Ieder(in) er steeds op ingezet dat mensen met een beperking of chronische ziekte de mogelijkheid krijgen een faceshield te dragen in plaats van een mondkapje. Voor veel mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld mensen met een longaandoening, kan zo’n faceshield uitkomst bieden.
  • Een briefje te tonen van jouw (huis)arts, behandelaar, instelling of zorgorganisatie;
    Er is nog onduidelijkheid over de medewerking van zorgverleners bij de verificatie van het kaartje of het verstrekken van een briefje dat in algemene zin bevestigt dat je tot de uitzonderingsgroepen behoort.
  • Jouw hulpmiddel of medicijnen te tonen.
    Meer informatie over de ‘bewijzen’ die je kunt leveren en of je tot de uitzonderingsgroepen behoort, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Lees het hele nieuwsbericht op de website van Ieder(in).nl.

Back To Top