Ga naar hoofdinhoud

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de situatie na 1 juli 2020 voor wat betreft de compensatie omzetderving in de Wet Langdurige zorg.

EMB Nederland rekent erop dat ook de extra kosten Coronamaatregel voor budgethouders verlengd wordt. Zolang zorgaanbieders niet in staat zijn een volledig aanbod te bieden aan de cliënten zal er meer zorg ingezet moeten worden in de thuissituatie.

Lees de kamerbrief

Back To Top