Ga naar hoofdinhoud

Minister Helder (VWS) informeert op verzoek van lid Agema van de PVV de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg.

Complexe zorg is één van de zes speerpunten in de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Deze meerjarige agenda is in
samenwerking met alle betrokken veldpartijen in de gehandicaptenzorg (waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), EMB Nederland, Ieder(in) en ZN)
tot stand gekomen en in juli 2022 als programma gepubliceerd.

De eerste voortgangsrapportage van dit programma verwacht de Minister aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 naar de Kamer te sturen.

Kamerbrief over stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg

Back To Top