Ga naar hoofdinhoud

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juni a.s. mogelijk om extra uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar je al een contract mee hebt, als de verstrekker akkoord gaat. Dit geldt voor Wlz, Wmo en Jeugdwet. Op de website van het SVB vind je meer informatie over wat de budgethouder in de Zvw kan verwachten wanneer een dergelijke vraag speelt.

De zorg moet doorgaan

Het belangrijkste uitgangspunt bij de maatregelen: de zorg moet doorgaan. Budgethouders moeten bij veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) denken met de budgethouder mee en ondersteunen hem of haar met het organiseren van (tijdelijke) passende zorg en ondersteuning. Verstrekkers communiceren via hun kanalen op welke wijze je het eenvoudigst met hen in contact komt.

Informatie over extra uren inkopen

Lees het volledige bericht op de website van het SVB.
Hier vind je alle informatie op een rij over extra uren inkopen in het kader van de Wlz, de Jeugdwet en Wmo, de Zorgverzekeringswet.
Vanaf dinsdag 7 april kun je met vragen terecht bij de zorgkantoren, gemeenten en SVB.

[Bron: website SVB]
Back To Top