Ga naar hoofdinhoud
Copyright NOS.nl

Mantelzorg betekent voor Marieke Schol een leven met heel veel druk. “Als iedereen elkaar een fijne vakantie wenst, haal ik nog eens diep adem. Want voor ons begint dan de drukste periode van het jaar.” Schol is moeder van Joep die meervoudig gehandicapt is.

De 16-jarige Joep is zwaar autistisch en heeft de emotionele intelligentie van een kind van 1. Hij kan geen seconde alleen zijn. Als er onverwachte dingen gebeuren, kan Joep plotseling heel agressief reageren.

Zijn moeder is één van de 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal mensen dat mantelzorg nodig heeft, stijgt snel. En dat legt vaak een enorme druk op de naaste omgeving.

Lees meer en kijk op NOS.nl (nieuw venster)

Bron: NOS.nl

Back To Top