Ga naar hoofdinhoud

Er moet meer aandacht komen voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens liet het bureau DSP-groep een verkennend onderzoek doen naar de situatie van deze groep mensen. De onderzoeksvraag was: ‘Wat is de situatie van mensen (volwassenen en kinderen) met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland wat betreft wonen en participatie in het licht van het VN-verdrag handicap?’ Nu beveelt het College het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan om meer onderzoek te doen naar mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, waarbij naar de volle breedte van het verdrag wordt gekeken.

Zeven portretten

Het rapport sluit af met zeven portretten, voortgekomen uit het casusonderzoek. Deze portretten vertellen elk een ander verhaal. Het loopt uiteen van een portret van een meisje van 6 jaar oud dat naar school gaat, tot een portret van een man van 60 jaar oud die eindelijk op zijn plek is in een nieuwe woongroep. Het zijn de verhalen van Eline, Fleur, Dexter, van de zussen Loes en Janne, het verhaal van Kees, van Ton en van Lotta.

Lees het volledige nieuwsbericht

Download het rapport ‘Een waardig leven’

Lees de samenvatting van het rapport

[Bron: website College voor rechten van de mens]
Back To Top