Ga naar hoofdinhoud
Oproep aan alle ouders van zorgintensieve kinderen: meld de problemen die je ondervindt in de Zvw en de Wlz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt ze graag!
Er komen veel signalen binnen van ouders en indicatiestellers over problemen rondom de indicatiestellingen voor de Zvw en Wlz: lange wachttijden, zorgkantoren die lage uurtarieven hanteren, indicaties die door zorgverzekeraar of het zorgkantoor sterk naar beneden worden bijgesteld. De NZa ontvangt graag meldingen hierover zodat zij in actie kunnen komen richting zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Hoe doe je een melding?

Meldingen kunnen gedaan worden door ouders en/of de indicerend kinderverpleegkundige. De melding kan via een digitaal formulier  of telefonisch worden gedaan (088-7708770), en kan ook anoniem via indicerende kinderverpleegkundigen en andere betrokken professionals.

Back To Top