Ga naar hoofdinhoud

Heb je een hulpmiddel? Meld je ervaringen 

 

Heb je in de afgelopen 12 maanden positieve of negatieve ervaringen opgedaan met een hulpmiddel? Doe dan mee met onze lopende Meldactie hulpmiddelen. De meldactie loopt tot 25 juli 2023

 

Gaat het nu beter? 

Twee jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers om de dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen te verbeteren. Met onze meldactie hebben we midden vorig jaar laten zien dat dit nog niet meteen tot grote verbeteringen heeft geleid. Nu willen we opnieuw gaan kijken of de dienstverlening sindsdien alsnog is verbeterd.  

 

Het melden van ervaringen kan nog tot en met 25 juli. Daarna sluiten we de meldactie af. In het najaar zullen we de uitkomsten van de Meldactie publiceren en gaan we die gebruiken in de lobby.  

 

Voor wie is de meldactie bedoeld? 

Heb je na 1 augustus 2022 een hulpmiddel aangevraagd, geleverd gekregen, laten meeverhuizen, laten onderhouden of repareren? En heb je daarover nog geen melding gedaan bij ons? Dan horen we heel graag je ervaringen. Laat ons weten waar het toch nog misgaat. Maar ook positieve ervaringen zijn zeker welkom! 

 

Melden via vragenlijst 

Het melden van ervaringen kan via een online vragenlijst. Invullen duurt vijf tot tien minuten. 

Ga hier naar de vragenlijst Meldactie Hulpmiddelen 

 (of ga naar de button op onze homepagina)

Telefonisch melden 

Heb je hulp nodig bij het invullen en wil je daarom liever telefonisch melden? Dat kan ook. Bel naar het Meldpunt van Ieder(in) op 085 – 400 70 22 voor het maken van een afspraak. Het Meldpunt is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. (Maandag en vrijdag is het gesloten.) 

 

De meldactie is een initiatief van Ieder(in), CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland. 

 

Back To Top