Ga naar hoofdinhoud

Waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg zijn onderwerpen die in de Miljoenennota worden genoemd. En ze zijn allemaal belangrijk voor mensen met een beperking.

De stapeling van zorgkosten is voor het kabinet een aandachtspunt. Daarnaast komt het kabinet met een kleine verhoging van de zorgtoeslag voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens met 41 euro per jaar. Daar staat tegenover dat ze het eigen risico in de basisverzekering of de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg niet willen verlagen of afschaffen.

Gemeenten krijgen er voor jeugdzorg extra geld bij: 300 miljoen euro per jaar. Daarnaast kondigt het kabinet een groot onderzoek aan naar de besteding door gemeenten van het Jeugdzorg-geld.

De zorg van de arts voor verstandelijk gehandicapten valt vanaf 1 januari onder de basisverzekering voor mensen die niet onder de Wet langdurige zorg vallen. Dit betekent dat mensen hieraan zelf meebetalen via het verplichte eigen risico.

Er worden maatregelen (voornamelijk gericht op samenwerking tussen gemeenten en werkgevers) genomen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking makkelijker aan het werk kunnen komen.

Er wordt voor 1 miljard geïnvesteerd in een pakket aan maatregelen waardoor er meer ruimte op de woningmarkt moet komen.

Het kiesstelsel wordt aangepast en er komt een jongerenpanel. Ook worden er omstandigheden gecreëerd waarin mensen met een verstandelijke beperking bijstand kunnen krijgen in het stemhokje.

Er wordt 5 miljoen ter beschikking voor het programma Onbeperkt Meedoen.

 

Bron: Ieder(in)

Back To Top