Ga naar hoofdinhoud

Op deze website en Facebook is eerder bericht dat vervoerders weigeren om jongeren en volwassenen met EMB te vervoeren naar de dagbesteding als zij geen mondkapje dragen. Vervoerders beweren dat dit verplicht is. Dat is echter niet zo, zegt Meldpunt Ieder(in).

Meldpunt Ieder(in): “Onlangs is er een sectorprotocol veilig zorgvervoer vastgesteld. Hierin staat vermeld dat het voor de doelgroep EMB (jongeren en ook volwassenen) meestal niet mogelijk is om mondkapjes te dragen, het is dan ook vrijwillig.

Iemand die geen mondkapje wil of kan dragen vanwege de aard van de beperking of een gedragsstoornis, kan vervoerd worden, maar dan wordt de 1,5 meter met de chauffeur in acht genomen (of tussen de chauffeur en de reiziger zit een fysieke afscheiding).

Het gaat hier om maatwerk. En dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Vervoerder, opdrachtgever van het vervoer en de betreffende reiziger (of zijn verzorgende) bespreken met elkaar de mogelijkheden.

Alleen voor de dagbesteding (categorie jongeren en ouderen) gelden ten algemene afwijkende afspraken (zij zijn niet verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen) die in het protocol zijn opgenomen.

Dus als het niet goed loopt, bespreek dit met de vervoerder aan de hand van het protocol. Dit zijn natuurlijk geen wettelijke maatregelen, maar richtlijnen, maar het zou wel prettig zijn als alle vervoerders hiernaar handelen.

Zonodig kun je  ook de gemeente inschakelen. Die is tenslotte ook verantwoordelijk voor vervoer.”

Bekijk het Sectorprotocol zorgvervoer.

Bron: Meldpunt Ieder(in)

Back To Top