Ga naar hoofdinhoud
Op dinsdag 11 juni 2023 was EMB Nederland aanwezig bij de sprintsessie van het Ministerie van OCW over Onderwijs en Ontwikkeling. Eén van de levensdomeinen uit de nationale strategie VN-verdrag Handicap. Wij hebben hiermee een eerste bijdrage geleverd aan de werkagenda bij de nationale strategie. Als EMB Nederland hebben wij o.a. aandacht gevraagd voor:
  • Ontwikkelrecht voor mensen met EMB, ook bij 16+/18+
  • Hieraan ondersteunende en adequate financierings- en bekostigingssystematiek voor onderwijs en zorg.
  • Representatie van mensen met een beperking in de toekomstige leermiddelen op scholen en in het curriculum van de educatieve en (ped)agogische beroepsopleidingen.
  • Inzet van ervaringsdeskundige kennis bij deze opleidingen
  • Aandacht voor mensen met een beperking in de kerndoelen Burgerschap. (Zie hiervoor ook onze brief aan de minister voor PO en VO in september 2023)
Samen met andere belangenbehartigende organisaties hebben we input mogen leveren aan de ministeries van VWS en OCW.
Daarnaast leverde dit ook weer vele mooie en nuttige ontmoetingen op met onze achterban en onze samenwerkende partners.
Back To Top