Ga naar hoofdinhoud

De Academische Werkplaats leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) doet een onderzoek, waarbij de zelfbepaling bij mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) centraal staat. De AWVB zoekt ouders van kinderen met EMB kent die mogelijk interesse zouden kunnen hebben in deelname aan dit onderzoek.

De bijeenkomst met ouders hierover zal plaatsvinden op maandag 21-09-20 tussen 20.00-22.00.

Kwaliteit van leven

Zelfbepaling kan gezien worden als het uitoefenen van de eigen vrije wil en vormt een belangrijk onderdeel van ieders kwaliteit van leven. Er is echter nog weinig bekend over zelfbepaling bij mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), en hoe men in de praktijk (de ontwikkeling van) zelfbepaling bij mensen met EMB kan ondersteunen.

Uitnodiging bijeenkomst 21 september, 20.00 uur

De AWVB staat momenteel nog aan de start van het onderzoek en zijn erg benieuwd naar de ervaringen van familieleden. Hoe kijken zij aan tegen zelfbepaling bij hun familielid met EMB en wat is voor hen belangrijk? We komen graag met hen in contact.

De bijeenkomst met ouders zal daarom plaatsvinden op maandag 21-09-20 tussen 20.00-22.00.

staat een digitale bijeenkomst gepland, waarin de onderzoekers de ervaringen van ouders willen ophalen. Deze informatie is voor het onderzoek erg waardevol, omdat de onderzoekers vanuit deze ervaringen gerichter vervolgonderzoek kunnen uitzetten dat beter aansluit bij de praktijk.

Bekijk de Uitnodigingsbrief voor verwanten (Let op: de datum  in de brief  klopt niet, is dus maandag 21-09-20 tussen 20.00-22.00.)

Samen werken aan wat werkt – Informatiebrief voor professionals

Back To Top