Ga naar hoofdinhoud

 

In een brief aan de Tweede Kamer luidt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie de noodklok over de ontoegankelijkheid van de digitale zorg. Websites, apps en portals van zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Door de vergaande digitalisering worden mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren steeds meer uitgesloten. Het netwerk vraagt Staatssecretaris Van Huffelen via de Kamer om de digitale toegankelijkheid van de zorg in de wet te regelen. Ook vraagt het netwerk aandacht voor het toezicht op de toegankelijkheid van de digitale overheid.
Man met donkere huidskleur, een bril en een lichtblauwe polo aan zit achter een laptop.

Op 18 maart debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Huffelen over digitalisering (tot nader order uitgesteld). Diverse onderzoeken laten zien dat de online dienstverlening van de zorg én de overheid niet of onvoldoende toegankelijk is. Zo laat onderzoek van Cardan Technobility zien dat geen enkele van de 80 ziekenhuiswebsites volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen en maar 47 gedeeltelijk. Cijfers van DigiMonitor van september 2023 tonen aan dat slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk is.

Daarom roept het GebruikersNetwerk de staatssecretaris via de Tweede Kamer op om het volgende in 2024 te regelen:

  • Neem digitale toegankelijkheid van de zorg op in de wet
  • Regel het toezicht op digitale toegankelijkheid (Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid)
  • Regel het toezicht op het (voor de overheid verplicht) aanbieden van niet-digitale alternatieven
  • Regel de monitoring van de toegankelijkheid van intra- en extranetten (zodat mensen met een beperking kunnen werken bij de overheid)
  • Regel de beheerfunctie voor DigiD voor wettelijk vertegenwoordigers

Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie behartigt de belangen van meer dan 4,5 miljoen mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren. Aangesloten zijn ANBO-PCOB, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Dovenschap, EMB Nederland, Hoormij. NVVS, KansPlus, Dit Koningskind, LFB, MIND, Ieder(in), Oogvereniging, Sien, Spierziekten Nederland, Stichting ABC.

lees hieronder de brief van het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie aan de Tweede Kamer.

 

Back To Top