Ga naar hoofdinhoud

Het ministerie van VWS en instellingen/zorgaanbieders (VGN) in de gehandicaptenzorg hebben een aangescherpte bezoekersregeling afgesproken tijdens deze coronacrisis. Dit is een ‘nee, tenzij’-regeling. De regeling is ingrijpend voor bewoners en hun familieleden/naasten. EMB Nederland roept haar leden op om goede voorbeelden van deze regeling door te geven, waar bezoek binnen bepaalde voorwaarden wel mogelijk is.

Beste leden,

Uit de vragenlijst die we samen met andere VG-cliëntenorganisaties aan jullie, onze leden, hebben gestuurd, blijkt dat veel verwanten wel begrip hebben voor de bezoekregeling, maar dat er ook veel mensen zijn die vragen om een verruiming van de bezoekmogelijkheden. Dat is zeker belangrijk als we er rekening mee moeten houden dat we er eind april niet zijn. De kans bestaat dat de maatregelen nog langer van kracht zullen blijven.

Over de bezoekregeling is er overleg met de VGN (de koepelorganisatie van zorgaanbieders). We willen hierbij met name kijken welke mogelijkheden er zijn om mensen die een normale fysieke gezondheid hebben toch te kunnen bezoeken. Natuurlijk met in achtneming van de algemene regels zoals de 1,5 meter afstand houden (als dat kan), geen bezoek in de gemeenschappelijke huiskamer en alleen op bezoek gaan als je zelf geen gezondheidsklachten hebt. We weten nog niet of het gaat lukken om de regeling te verruimen. Het zal mede afhangen van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen om veilig op bezoek te kunnen gaan. Die zijn er helaas nog onvoldoende.
Binnen de huidige regeling zijn er in het kader van het nee-tenzij beleid wel mogelijkheden, maar deze worden, naar onze indruk, nog onvoldoende benut. Het is daarom belangrijk dat we goede voorbeelden kunnen laten zien.

Geef goede voorbeelden aan ons door

We krijgen wel signalen binnen van slechte communicatie vanuit de zorgaanbieder en een beleid dat geen enkel bezoek mogelijk maakt. Maar er zijn hopelijk ook goede voorbeelden. Dus als je een goed voorbeeld hebt, laat ons dat dan weten door een e-mail te sturen naar [email protected]

Wij zullen onze inventarisatie van goede voorbeelden delen met onze partners in dit overleg. Het is belangrijk dat in dat gremium ook het geluid van de (Z)EMB’ers doorklinkt. Dus laat van je horen. Wil je ons anderszins contacten: op 24 april houden we een videocall. Alle leden van EMB Nederland krijgen hierover uiterlijk 17 april een persoonlijk bericht. Niet-leden kunnen zich aanmelden dan krijgen ze ook een inlogcode.

Namens het bestuur van EMB Nederland,

Geert Benjamins
Voorzitter

Lees meer over de ‘nee,tenzij’-bezoekregeling op de website van Ieder(in)

Back To Top