Ga naar hoofdinhoud

Op woensdag 20 mei vond er opnieuw een plenair debat plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de VGN aandacht voor vier punten die voor de gehandicaptenzorg van essentieel belang zijn, namelijk:

1. De routekaart voor de gehandicaptenzorg over de verruiming van de bezoekregeling en het opstarten van de dagbesteding;
2. Vervoer als cruciale randvoorwaarde voor het opstarten dagbesteding;
3. De nodige en snelle duidelijkheid over financiële afspraken na afloop van de huidige toezeggingen;
4. De onzekerheid en bureaucratie door de Zorginkoop Wlz 2021

Inmiddels is duidelijk dat we in Nederland moeten leren leven en omgaan met het virus. Voor de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking is het contact met geliefden belangrijk. De afgelopen weken was de versoepeling in de bezoekregeling al gaande.  De VGN werkt hard aan de invulling van een nieuwe anderhalve meter samenleving, samen met mensen met een beperking en hun netwerk. Dit vraagt veel tijd, aandacht en zorgvuldigheid.

Vervoer is cruciale randvoorwaarde voor het opstarten van dagbesteding

Eén van de punten waar de VGN aandacht voor heeft gevraagd, is het vervoer. Waar kan, wordt de dagbesteding op specifieke locaties vanaf 1 juni weer zoveel als mogelijk, stap voor stap, opgestart binnen het ‘nieuwe normaal’.  Het opstarten vraagt aanpassingen aan locaties maar ook moet het vervoer van en naar dagbestedingslocaties veilig kunnen worden georganiseerd. Dit zijn cruciale randvoorwaarden. Duidelijk is dat – zolang de algemene maatregelen gelden – dit consequenties heeft voor de dagbesteding. De invulling zal anders zijn dan voorheen.

Op dit moment – heel kort voor 1 juni – is er nog steeds geen duidelijkheid over de richtlijnen die gelden voor zorgvervoer. Het is belangrijk dat deze duidelijkheid snel komt. Hoe langer het duurt voordat deze duidelijkheid er is, hoe langer het duurt dat er afspraken kunnen worden gemaakt over vervoer en hoe langer het duurt voordat dagbesteding op locaties weer – deels – kan worden opgestart voor cliënten die afhankelijk zijn van zorgvervoer.   En wat gaat dit betekenen voor de haalbaarheid van de routekaart.

De volledige Kamerbrief met de uitwerking van de punten vind je op de website van VGN.

[Bron: website VGN]
Back To Top