Ga naar hoofdinhoud

Door een tekort aan personeel in zorginstellingen en een gebrek aan overzicht van beschikbare plekken is het voor ouders met een kind met een ernstige meervoudige beperking bijna onmogelijk om een geschikte woonplek voor hun kind te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV). We spraken met tientallen ouders en deden een rondvraag onder 254 ouders en verzorgers. 80 procent van de ouders die voor hun vaak al volwassen kind een woning zoekt, zegt die zoektocht als ‘zeer moeilijk’ te ervaren

Volgens de helft van de ouders wordt hun kind niet geplaatst omdat de zorgvraag niet aansluit bij het aanbod. 55 procent zegt dat er nergens plek is en dat hun kind op een wachtlijst staat. De zoektocht naar een woning wordt als stroperig, bureaucratisch en ondoorzichtig ervaren.

Die situatie heeft zijn weerslag op families. Meer dan de helft van de respondenten is zelf minder gaan werken of helemaal gestopt om de zorgtaak te kunnen volbrengen. Bijna 40 procent heeft zelf ook met (mentale) gezondheidsklachten te maken gekregen.

Vijf over twaalf

EMB Nederland, dat de belangen van betrokken ouders vertegenwoordigt, is van het onderzoek geschrokken maar niet verbaasd. Directeur Han Mennen: “Het bevestigt onze ergste vermoedens. Wij worden dagelijks geconfronteerd met mensen die in heel schrijnende situaties zitten. Het is echt vijf over twaalf.”

De belangenvereniging spreekt van ernstige meervoudige beperkingen bij een IQ van 25 of lager, gecombineerd met één of meerdere fysieke beperkingen. Hoogleraar Orthopedagogiek Annette van der Putten (Rijksuniversiteit Groningen), die onderzoek doet naar de doelgroep, schat dat het in Nederland om een groep van “ergens tussen de acht- en twintig duizend mensen” gaat. “En zij hebben heel specifieke zorgvragen. Levensbreed en levenslang.”

Het ontbreekt aan meer informatie dan alleen de groepsgrootte. Zo blijkt er op landelijk niveau geen bruikbare registratie te zijn van het aantal zorgaanbieders, groot of klein, noch van hun beschikbaarheid en bezettingsgraad. Daar worstelt ook MEE, de grootste organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning van Nederland, mee. “Het wordt nergens vastgelegd dus het is altijd een zoektocht”, zegt cliëntondersteuner Saskia Dulk in Pointer.

Geen verlichting

Zorgaanbieder ’s Heeren Loo, marktleider op het gebied van gehandicaptenzorg in Nederland, herkent de problematiek maar ziet op termijn geen verlichting van de druk. Bestuurder Ageeth Ouwehand: Er komen niet meer mensen op de arbeidsmarkt om de wachtlijsten op te lossen. We keren niet meer terug naar het land van ooit, waar genoeg zorgmedewerkers waren. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. We zullen de zorg samen dan ook anders moeten organiseren.”

Pointer, zondag 23 april om 22:10 bij KRO-NCRV op NPO 2.

Back To Top