Ga naar hoofdinhoud
EMB Nederland

Door Geert Benjamins

EMB Nederland krijgt steeds vaker de vraag waar men het beste voor kan kiezen. Nu in het geval van een zeer ernstig meervoudige beperkte verwant, zouden wij u altijd willen aanraden: kies er voor om curator te worden. Een curator heeft populair gezegd dezelfde rechtspositie als een ouder. Kies er dan ook voor om ingeval dat je ouder bent om beide ouders curator te laten zijn. Ingeval van broer / zus: kies er voor om altijd twee personen als curator te laten benoemen, laten benoemen want de rechtbank benoemt.

Er is een de neiging van rechtbanken om curatorschap over ernstig verstandelijk beperkte mensen om te willen zetten in een combinatie van mentor- en bewindvoerder. De motieven van de rechtbank zijn dat de figuur van mentor en bewindvoerder minder ingrijpend zijn voor degene die het betreft. (Alsof onze verwanten het zelf iets uitmaakt, het gaat hun vermogen helaas ver te buiten om hier een oordeel over te kunnen hebben. Onze kinderen of verwanten hebben geen hinder van die ‘ingrijpendheid’. En als ouder van een EMB kind durf ik dat te stellen. Onze dochter is 26 en heeft de verstandelijke vermogens van een tweejarige. Die heeft hier helemaal geen weet van – gelukkig zou je haast zeggen).

Ander motief van de rechtbank is dat het qua rol en rechten niet uitmaakt of je curator bent of bewindvoerder/mentor. Dat ben ik helemaal niet met ze eens. Ben je als ouders beiden curator, dan is je onderlinge positie gelijk. Is de één mentor en de ander bewindvoerder, dan is deze positie niet gelijkwaardig. Vooral als één ouder wegvalt is het risicovol. Ben je beiden curator dan kan de achterblijvende ouder de belangen volledig blijven behartigen. Ben je alleen mentor of alleen bewindvoerder, dan kan dit niet.

De brieven van de rechtbank, vaak naar aanleiding van de ‘irritante’ vijfjaarlijkse ‘controle, worden als vervelend en dwingend van toon ervaren . Mensen voelen zich overvallen. Terwijl het feitelijk niet meer dan een voorstel van de rechtbank is, wordt de argumentatie dermate dwingend gebracht dat mensen het gevoel hebben dat ze in een hoek worden gezet.
Maar het is en blijft een voorstel van de rechtbank. Het is geen opgelegde maatregel. Wij vinden dat je alleen bij de vijfjaarlijkse controle van je taak kunt worden ontheven als je de belangen van degene die onder curatele staat niet goed hebt gediend. Anders niet.

Het advies van EMB Nederland:  ga niet mee in deze voorstellen. En moet je nog kiezen ga voor het curatorschap, met twee personen.

Geert Benjamins is voorzitter van EMB Nederland

Back To Top