Ga naar hoofdinhoud
Utrecht, 30 maart 2023

Een persoonlijk dienstverlener die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald en die minder dan 4 dagen per week werkt in dienst van de persoon met het pgb, is verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). Het uitsluiten van deze groep levert namelijk indirecte discriminatie van vrouwen op. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. Hiermee komt de CRvB voor mensen die vanuit een pgb worden betaald tot een ander oordeel dan in zijn uitspraak uit 1996.

Het betekent dat iemand die bijvoorbeeld als mantelzorger, betaald uit een PGB,  aanspraak kan maken op WW. Dit komt voor als iemand  bijvoorbeeld voor zijn / haar zorg intensieve  kind heeft moeten zorgen en daardoor geen betaalde baan kon behouden. Als dan het kind naar een zorgaanbieder verhuisd ( of erger overlijdt) dan vervalt de “zorgbaan”. Tot nu toe was er geen vangnet als WW. Die is er nu wel.

EMB Nederland heeft hier jaren voor gestreden, wij hebben als bestuur voor de Coronatijd  hier met VWS in Den Haag over gedebatteerd. Bovendien heeft EMB Nederland ook altijd bepleit dat er ook een pensioenregeling moet komen. Die is er nog niet. Maar lopen leren begint ook bij de eerste stap. Belangrijk is dat dit de opmaat is naar de vaststelling dat dit gewoon werk is.

Zie voor meer informatie deze link

 

Back To Top